Euskal Herriko Gerra Zibilaren Italiako artxiboak

1937ko abuztuaren 24an, Euzkadiko Gobernuaren mendeko tropek, batez ere Euzko Alderdi Jeltzaleari atxikitakoak, Italiako Borondatezko Tropen Gorputzeko (Corpo Truppe Volontaire) tropen aurrean errenditu ziren, denak batera, Santoñan (Santander).
20.000 gizon inguru errenditu ziren, inolako erresistentziarik egin gabe, Santoñako Hitzarmenari men eginez.
Errendizio hori, ordea, iturri nazionalistek 60 urtez geroztik zabalduriko informazioaren kontran, ez zen berehalakoan gertatu.
Onaindia aitak, 1936ko irailean ekin zion bere jarduerari gerra zibilean, José Antonio Aguirre Lecube Euzkadiko behin-behineko Gobernuko Lehendakariaren zerbitzuan, Emilio Mola Jeneralaren negoziatzeko lehenengo proposamena Euzko Alderdi Jeltzaleari helaraziz. Bera izan zen, era berean, urte hartako urrian, Vatikanora bertaratu zen pertsona, EAJ-PNVren ordezkaritzan (alderdi konfesional katolikoa), euskal nazionalismoaren posizio politikoa azaltzeko, Europako historian erlijio-jazarpenik garrantzitsuena burutzen ari ziren ezkerreko indarrekin aliantza mantentzen zuena.
Bere bizitzaren azken urteetan, Alberto Onaindia Euzko Alderdi Jeltzaleko buruzagitzatik urrundu zen. 1983an, bere isiltasunarekin amaitzea erabaki eta “El Pacto de Santoña” argitaratu zuen, bere gertakariei buruzko bertsioa eskainiz, oraindik kontserbatzen zuen dokumentazioarekin batera.
Dokumentu hauek dira bere kontsultarako Archivo Histórico de Euskadi-Euskadiko Artxibo Historikoan gordetzen direnak.
1936ko azaroaren 28an, Franco eta Mussoliniren arteko hitzarmena sinatzen da. Ondorioz, Borondatezko Tropen Gorputzeko tropak (CTV) iritsiko dira. Italiarrek, Espainiari buruzko informazio guztia, militarra eta diplomatikoa, zerbitzu bakar batean zentralizatzea erabakiko dute, Kanpo Arazoetako Ministerioaren “Ufficio Spagna” delakoan, alegia.
Aldi berean, azaroaren bukaeran nazionalistek Gasteizen kontrako erasoari ekingo diote Legution, orduan Villareal de Álava izenekoa, egundoko porrota jasoz. Hori ikusita, EAJ-PNVko buruzagiek, euren etorkizun ilunaz jakitun, negoziatzeko lehenengo mezua bidaltzen diote Mola eta Francori. 36ko abenduaz geroztik, euskal nazionalistekin izandako harreman horien informazioa izango dugu, Vatikanoa, Gomá eta Italiako Kanpo Arazoetako Ministerioaren bitartez burutu zirenak.
Negoziaketa horiek kanal eta bitartekari anitzen bitartez garatuko dira, berezitasun batekin: mandatari guztiak erlijio-gizonak izango dira, batez ere, jesuitak, ziur aski denbora guztian Vatikanoa izan zelako negoziaketak bultzatu zituena Iparraldeko gerra bukatu zen arte.
“Ufficio Spagna-ren” artxiboak substantzialki biltzen du 1936ko gabonak eta 1937ko ekainean Bilbo nazionalen eskutan erori artean sorturiko dokumentazioa. Denboraldi horretan, Cavallettik, Italiak Donostian zuen Kontsulak, zehatz-mehatz ematen du negoziaketa guztien berri, buruzagi nazionalistekin konfiantza giroa sortzen duen bitartean.
Cavalletti izango da, bere gobernuaren laguntzarekin eta Onaindiaren bitartez, tropa nazionalisten Borondatezko Tropen Gorputzarekiko (CTV) errendizioaren oinarriak ezarriko dituen aktorea, EAJ-PNVko Bizkai Buru Batzarreko Lehendakariarekin ados jarrita, Juan de Ajuriaguerra bizkaitarra.
1937ko ekainaren 25eko gauean, Ajurriaguerra Doria ezizenez ezaguna zen Ettore Basticorekin batzartuko da Horacio Echevarrieta Jauregian, Punta Begoñan (Neguri, Getxo), nazionalen Bizkaiko ofentsiba bukatu baino zertxobait aurrerago. Bertan adostuko dituzte EAJ-PNVko tropen errendiziorako baldintzak.
Onaindia Erromara abiatuko da, Euzkadiko Gobernua eta bere alderdiaren izenean eta Doroteo Ciaurriz Euzkadi Buru Batzarreko Lehendakaria eta Jose Antonio Aguirre Euzkadiko Gobernuaren behin-behineko Lehendakariaren baimenarekin, Ciano Italiako Kanpo Arazoetako Ministroa eta Mussolinirekin errendiziorako baldintzak zehazteko, uztailaren lehenengo astean. Uztailaren 6an Mussolinik Francori baldintzak onartzen dituela adierazten dio.
Francok onetsi eta gero, errendizioa gauzatzeko negoziaketa militarrak hasiko dira, 37ko uztaila eta abuztuan zehar luzatuko direnak. Mario Roattak (Mancini), Italiako Informazio Militarreko Zerbitzuko buruzagia eta CTVren Espainiako misioaren bigarrena, negoziaketa hauen inguruko dokumentazioa bilduko du. Izan ere, bera izan zen EAJ-PNVrekin egunez-egun, eta batzuetan ia orduz-ordu, nazionalisten errendizioa negoziatu zuen gizona.
Roattaren dokumentu, ohar eta gogoetak Italiako Estatu Nagusiaren Artxibo Historikoaren hurrengo karpetetan gordeko dira: F6, Carteggio O. M. S. (Oltremare Spagna), nº 280, “Trattative coi Baschi dal mese di aprile al setiembre 1937”, y nº 12 “Trattative con i baschi, maggio setiembre 1937”. Hona hemen dokumentazio horren itzulpena.
Italiarren dokumentazioak gertakariak orduz-ordu islatuko ditu. Informazio honi, Franco eta Mussoliniren artean elkarri trukatutakoa gehituko zaio, Hitzarmena betetzeari buruzkoa.

×
Hasiera Fundazioa Argitalpenak Dokumental artxiboa Argazki artxiboa Kontaktua
Search icon
×
Search icon